Aflæsning af elmåler ved flytning

Husk, at du hæfter for elforbruget på din gamle adresse, indtil du har givet besked om din flytning og indberettet aflæsningen af elmåleren. Hvad end du skal flytte ind eller ud af en bolig, skal du melde flytning til dit el- selskab. Aflæsning af elmåler på fraflytningsadressen. Du finder disse numre på din elregning.

Er du kunde hos Eniig og skal du flytte, så husk at melde flytning af både dit el, dit fiberbredbån og din fjernvarme.

Når du flytter fra din bolig, skal du sørge for at aflæse dine målere, så vi kan lave en. Meld din flytning rettidigt, for el-leverandøren kan som udgangspunkt ikke . Meld flytning her, hvis AURA El-handel er din elleverandør. Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage, efter du har skiftet bopæl. I forbindelse med flytning skal du sørge for at aflæse målere, så vi kan lave en opgørelse over.

Download skema til flytteaflæsning. Lejeres til- og framelding af el ved flytning. Får du kortet fra os, skal der indberettes aflæsning hertil, selvom du er el-kunde hos et.

Hvis du skal flytte, har du pligt til at oplyse os om dette. Ved at udfylde nedenstående formular, modtager vi en elektronisk flyttemeddelelse fra dig og flytter dit el. På flyttedagen skal du foretage aflæsning af lejemålets elmåler. Husk at meddele flytning til administrator, hvis du flytter inden modtagelse af den endelige . For at undgå uoverensstemmelser om flyttemeddelelser stiller Energi Viborg krav om, at disse oplysninger altid skal afleveres skriftligt, og det sker . Du skal aflæse din måler på den sidste dag, du står for boligen, og hurtigst . Hvornår skal du melde flytning ? Hvem skal du melde flytning til? Og hvordan aflæser du elmåleren ? Det aflæste forbrug samt meddelsen om flytning sender du til din nuværende . Der er meget, du skal vide, når du flytter.

Husk at du skal melde flytning til dit elselskab, ellers risikerer du at modtage en elregning fra den bolig, du er fraflyttet. Din elleverandør fremgår af elregningen. Få et overblik over dit elforbrug.

Har du en fjernaflæst elmåler , kan du følge dit forbrug helt ned på timebasis. Information om fraflytning og indflytning af gammel og ny ejer.

Navn skal altid udfyldes med. Du kan dog tidligst melde flytning fire uger, før du skifter adresse. Det kan dog ske, at vi har svært ved at aflæse enkelte målere.

Administrationsservice Fyns hjemmeside. Skift til NRGi på din nuværende adresse . For at RAH kan levere en opgørelse, skal vi bruge en aflæsning af elmåleren. Du kan tidligst melde flytning to måneder før du flytter og vi skal have din .