Aflæsning af vandmåler

Aflæser du måleren regelmæssigt, har du større chance for at opdage en eventuel utæthed . Læs om vandmåleren, årsforbrug, aflæsning for sent mv. Tilbage til Spørgsmål og svar. Hvordan aflæser jeg vandmåleren. Gå direkte til måleraflæsning.

Har du flere ejendomme, skal du logge på med Nem-ID.

Ved årsaflæsningen skal du aflæse din vandmåler og indberette . Består aflæsningsfeltet af sorte tal og røde tal, skal vi kun have aflæsningen fra de. Og vandværket fandt et unormalt vandforbrug hos en forbruger. Har du styr på dit vandforbrug, se hvordan din vandmåler aflæses.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Vejen Vand klarer aflæsningen af vandmåleren ved trådløst at indsamle . Du kan indberette aflæsningen her. For at forenkle aflæsningen af dit vandforbrug har du fået installeret en Kamstrup.

Aflæsning af måler og forbrug finder du under selvbetjening.

Når du modtager dit aflæsningskort er det vigtigt, at du aflæser din måler og indberetter aflæsningen. Dette sikre at du får en korrekt regning, der svarer til dit. Har du endnu ikke modtaget selvaflæserkortet, skal du kontakte . Hvorfor skal jeg aflæse min vandmåler ? Jeg har en mekanisk vandmåler med en rød pil der drejer rundt og en m3-tæller. Denne røde pil ønsker jeg at aflæse . Hvis din vandmåler er forbundet til din varmemåler, kan du aflæse din vandmåler via varmemålere ved at trykke gange på pilen på din varmemåler. Læs måleren af og udfyld rubrikken “Deres aflæsning ” på aflæsningskortet.

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevan kan du indberette aflæsningen her: . Det er tid til aflæsning af vandmåler. Er aflæsningen om morgenen forskellig fra aflæsningen om aftenen tyder det på, . Der er lukket for indberetning. Indsend det udfyldte aflæsningskort til eventuel rettelse af din afregning. Klik her for at gå til vores hjemmeside . Det forventede forbrug på selvaflæserkortet er dit sidst registrerede for en måneders periode. Tryk på overskriften for at se mere.

Når måleren aflæses, prøv om . Umiddelbart efter sidste frist for aflevering af aflæsning udsendes 1. Vand eller det private vandværk så vil foranledige, at vandmåleren bliver aflæst.

I Furesø Vandforsyning sker aflæsningen . Alle nye vandmålere , der bliver sat op, er fjernaflæste. Det vil sige, at vi automatisk aflæser dem ved årsskiftet – og du slipper for at huske på at indberette din .