Clorius måleraflæsning

Danmark ønsker at gøre den årlige aflæsning hos beboerne så enkel. Vi henstiller så blot til at du prioriterer 2. I den lejlighed som vi har købt til min søn, er der varmemålere fra Ista. Manden fra clorius som vi tidligere har haft var ellers virkeligt flink men fatter ingenting. Når aflæsning fortages, er det en fordel at anvende en lygte.

Skal jeg bestille måleraflæsning , hvis jeg skal fraflytte min lejlighed?

Hvis der ved måleraflæsning findes defekte målere eller radiatorer uden målere, vil vi uden forudgående aftale udbedre måleranlægget og . Flyttegebyr til aflæsning – spm. Måleraflæsning og kommentarer om varmeberegningen. Elektrieitet (varmeeentral og parkbelysning) 44.

Vand- og afledningsafgift 312. Hvis ikke andet er aftalt, mødes du og køber på ejendommen på overtagelsesdagen kl. Fælles el og vand på fællesarealer, hvem forestår måleraflæsning ? Mikkel Melamies, NCC vil vende tilbage herom.

Nyt EU krav om aflæsning af dit forbrug af vand.

Betaling til Fløng Vandværk følger kalenderåret. Følgende målere arbejder udfra dette clorius princip: Cl-4 Cl- Cl- Exemper, Techem V-93. Er du ikke hjemme kan du aflevere en nøgle til Bjarne 1. Enhver ejer er forpligtiget til at . Clorius aflæsning af varme fra kl. At bestille NESA til aflæsning af el, herunder oplyse om ny adresse.

FA-gemmer ekstraordinært en måleraflæsning ved midnat den. EPD via M-bus modul monteret. Indtast måleraflæsning for den nedtagne måler. Andelsboligforeningen står nu selv for måleraflæsning , og den lader et.

Har du spørgsmål til opgørelsen. Ved manglende måleraflæsninger foretages en beregning ved hjælp af kalenderdage. Alle nøgler skal overdrages til køber.

Sælger sørger for måleraflæsning samt indberetning af alle forbrugsmålere.