Elektronikaffald

Brugte computere, mobiltelefoner eller køkkenmaskiner kan genbruges. Men kun hvis de afleveres på genbrugspladsen, til storskrald . Elektronikaffald skal specialbehandles. Det går hurtigere end noget andet affald. I fremtiden vil denne mængde vokse .

Afhentning af elektronik og elskrot – Vi afhenter dit el affald og håndterer det efter de gældende regler – WEEE. Indsamling af elektronikaffald sker med forskellige indsamlingssystemer . Indsamlet elektronikaffald afleveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse af materialer og metaller. En mindre del, der ikke kan genanvendes, . Både stort og småt – også hårde hvidevarer. Hvorfor er der særlige regler for elektronikaffald ? Formålet er at udvikle den danske indsamling af elektronikaffald , så den understøtter en .

Redaktion: Anne Harborg Larsen 1. Analyse af værdier, aktører og teknologier med henblik på identificering af forretningsmuligheder ved behandling af elektronikaffald. Det drejer sig oComputerskærme og tv-. Efterfølgende oparbejdes elektronikaffaldet med henblik på.

Dansk Erhverv vil styrke indsamlingen af elektronikaffald. Ifølge de sidste nye regler om producentansvar fritages kunder ikke for betaling, såfremt de kun bortskaffer elektronikaffald. EnfamilieboligerSmåt elektronik kan du aflevere til storskrald eller på låget af din papirbeholder. Undersøgelsen er gennemført af . På grund af at elektronikaffald indeholder farlige, miljøskadelige stoffer, skal det bortskaffes på samme måde som miljøfarligt affald. Læs om miljøfarligt affald her.

Anbefalinger fra Partnerskab for indsamling af elektronikaffald. MÅL ( AF MARKEDSFØRT MÆNGDE). Hent Faktaark om elektronikaffald som pdf-fil her: Faktaark . Sidste sommer skrev forfatterne en artikel til håndbogen om den foreløbige status på implementeringen af . Kun halvdelen af det danske elektronikaffald ender sine dage, hvor det burde: hos genanvendelsesvirksomhederne.