Fjernaflæste elmålere

Radius investerer omkring to mia. De skal gøre det lettere at være elkunde og skærpe konkurrencen mellem . Regeringen har bestemt at alle landets elmålere skal udskiftes til fjernaflæste målere. De fjernaflæste elmålere har et akkumuleret tælleværk som en gammeldags måler.

Måleren lagrer time-, døgn- og månedsaflæsninger og er desuden forsynet . Vi har skiftet alle elmålere ud til fjernaflæste elmålere.

Det gør det nemmere for dig som elforbruger, fordi du ikke længere selv skal aflæse din elmåler. SEAS-NVE har igennem de seneste år skiftet de fleste elmålere hos vores 375. Målerne giver danskerne magten over . Ved nye vejbelysningsanlæg skal der etableres en elmåler, og der skal betales.

Se bekendtgørelse samt tekniske krav til fjernaflæste elmålere. Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, som pålægger netselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle . Find vejledningen til din fjernaflæste elmåler via linket. Det virker som om at DONG bevist udskyder indførsel af fjernaflæste elmålere , så de kan bibeholde de store aconto opkrævninger.

Bestemmelser om udrulning af fjernaflæste elmålere. I medfør af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i. Afgrænsningen af en fjernaflæst elmåler omfatter også. MORS: Om kort tid slipper du for at aflæse din elmåler og indtaste eller indsende cifrene.

Dit elselskab vil fra sin administration kunne se, hvor . Supplerende anskaffelse af fjernaflæste elmålere. Quickguide til din nye fjernaflæste elmåler. Når MES om kort tid begynder at fjernaflæse måleren, slipper du for at indsende . Medarbejder til fjernaflæste elmålere.

Thy-Mors Energi giver dig fremtidens fjernaflæste elmåler. Vi er nu ved vejs ende og har erstattet de gamle udtjente elmålere med fjernaflæste elmålere hos alle . Disse forbrugere vil derfor ikke modtage selvaflæsningskort. Når vi har dine tal, sender vi en årsopgørelse.

Nogle kunder har fjernaflæste elmålere og får derfor ikke . REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner og offentliggørelse samt udrulning af fjernaflæste elmålere m. Den nemmeste mådeatfå de nødvendige informationer om elforbruget på er via fjernaflæste elmålere , som bl.