Flekstid regler

Når der indgås en lokalaftale om flekstid , skal parterne derfor sørge for,. For deltidsansatte kan der fastsættes særlige regler vedrørende fikstiden for at undgå , . Der er typisk regler for at afvikle opsparet flekstid. For eksempel om du kan afspadsere hele dage eller kun få timer (for eksempel uden for fikstiden), og om din . Så spørg din tillidsrepræsentant, der kender reglerne.

Nedenfor beskriver vi derfor kun reglerne for dagansatte.

Dansk lovgivning indeholder ingen regler om betaling af overarbejde. Kursusdeltagelse for ansatte, der er omfattet af tjenestemændenes arbejdstidsaftale, medregnes efter arbejdstidsaftalens almindelige regler. Flekstid og tillæg for arbejde på særlige tidspunkter.

De regnskabsmæssige regler fremgår af ØAV-regelsættet afsnit om Anden . Regler for flekstid på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Formålet med flekstidsordningen er at fremme fleksibiliteten for den enkelte medarbejder. Er der nogen regler på området.

Overenskomstens regler om merarbejde gælder imidlertid ikke for special- og. Mange steder vil der være lokale arbejdstidsaftaler som eksempelvis flekstid , .

Hvilke regler er der for pauser? Det vil sige, at der inden for det enkelte kvartal kan oparbejdes og afvikles flekstid. Periodens begyndelse (uge nr.): Der er aftalt flekstid iht. Find svar på dine spørgsmål om arbejdstid. Se hvad reglerne siger om bl.

Vi har nogle medarbejdere, der er mere end godt fyldt op på fleksskemaet, siger Preben Buchholt, der dog understreger, at der er regler for, hvor meget flekstid. I SKAT vil der indtil videre være flere sæt regler – bl. For medarbejdere, der kommer fra ToldSkat, gælder de regler , der er aftalt . Som almindelige regler for en flekstidsordning forudsættes det:. Se her hvilke regler , der gælder ved arbejdsti overarbejde og hvileperioder. Der gælder særlige regler for deltidsansatte vedrørende flekstid.

Flekssreglerne omfatter samtlige sekretærer, medmindre ansættelsesgrundlaget undtager den pågældende for flekstid , jf. Eksempler er her aftaler om flekstid og varieret ugentlig arbejdsti hvor fleks. Andelen af danske beskæftigede med flekstid er faldet.

Vejle Kommune og lærerkreds er blevet enige om en fælles forståelse om lærernes arbejdstid. De punkter om arbejdstid fra . Her finder du den fulde ordlyd af en række kommunale regler , som KL anvender, fx regler om ferie, barsel, deltidsarbejde, engangsvederlag og flekstid. Bilag N – Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og.

Hvis du vil du vide mere om overarbejde og flekstid , kan du kontakte din leder eller.