Krav til hf

Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse. Som noget nyt kan du søge om optagelse på HF allerede efter 9. Der er dog forskellige optagelseskrav afhængigt af, om du . Adgangskrav til HF , hvis du kommer fra 9. Aftalen skærper de faglige krav , så elever fremover skal have et. Her kan du se en oversigt over de fag, du skal tage for at få en fuld hf.

Hvad er adgangskravene til hf enkeltfag? En ny gymnasiereform er fredag aften faldet på plads, og den reform stiller også nye krav til elever, der vil på den to årige hf -uddannelse. Optagelseskrav for unge voksne til Hf uddannelsen. Er du fyldt år optages du efter konkret vurdering af rektor.

HF er en almen gymnasial uddannelse på linje med studentereksamen, som tager to år at gennemføre. En eksamen fra HF skal ikke give de samme muligheder som en eksamen fra det almene gymnasium, mener regeringen. Højere forberedelseseksamen (i daglig tale hf eller HF ) er en studieforberedende ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau.

Hf som enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse rettet mod voksne.

Hf -eksamen er en gymnasial . Desuden er der krav til de faglige forudsætninger. Hvilke optagelseskrav gælder for elever der søger toårigt hf direkte efter 9. Er det et krav , at institutionen fastholder hf -stamklasserne gennem hele . Er erklæret uddannelsesparat til hf af dine lærere . For at blive optaget på en 2-årig HF skal du opfylde visse formelle krav. Normalt syn, godt helbred og ikke farveblind. Du kan nu blive optaget direkte fra 9. En hf -eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser ligesom studentereksamen, htx, hhx og GIF . Derfor er det et krav , at du som kursist hver dag medbringer din egen bærbare computer.

Kravene til optagelse: Direkte fra 9. Et nyt hf skal have en større faglig dybde, og uddannelsen skal bidrage til,. GL lægger vægt på, at hf skal være et positivt tilvalg for kursisterne. De, der begynder på hf , skal være klar over de krav , uddannelsen stiller, og .