Permeabel

Søgning på “ permeabel ” i Den Danske Ordbog. For at undersøge, om en ønsket permeabel belægning er en god løsning et bestemt sted er det vigtigt at teste og dokumentere belægningens bæreevne og . En permeabel belægning er en belægning hvor vand kan trænge igennem belægningen. Fordelen ved en permeabel belægning er at det regnvand der siver . Permeable belægninger kan laves af mange forskellige belægningssten, og derfor kan en . Effektiv nedsivning af regnvand med LAR og permeabelt bærelag.

Ved en permeabel belægning forstås en belægning, hvor regnvandet løber ned gen-. MiPerStone permeable fliser og belægningssten har en sugeevne . Der er ikke tale om nogen faskine, der kan modtage og nedsive vand fra tilstødende arealer, men et område med permeabel belægning . Beskrivelse af permeable belægninger: to cases. Case 2: Betonbelægningssten med permeabel fuge.

Størrelsen af hulrmmene mellem sedimentets korn ( porøsiteten) og strømningsmuligheden (permeabiliteten) for den væske eller gas. Dette nye udtryk bør snart blive kendt af alle der skal anlægge større indkørsler, terrasser eller andre pladser. En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større fuger frem på .

Belægningen kan både tåle person og lasbilstrafik. Permeabiliteit, doordringbaarhei eigenschap van een ligchaam, om door zijne. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere. Her før og efter billeder af sti og indkørsel.

Arealerne er udført med vandgennem trængen underlagsbeton, derefter er der lagt skærver på som er iblandet en . Når visse stoffer , såsom vand eller luft , passerer gennem en plastikpose , som er et eksempel på selektiv permeabilitet. Se hvordan man kan skabe en permeabel belægning på en parkeringsplads til en undervisningsinstitution og samtidigt holde regnvand tilbage så det ikke . Synonyms of permeable from the Merriam-Webster Thesaurus, with definitions, antonyms, and related words. Die Diffusion durch eine selektiv permeable Membran heißt Osmose.

Helenevej på Frederiksberg har fået en ny belægning, der tillader store . Permeabel klimabelægning klarede skybruddet uden problemer. Vejarealer kan også fungere som forsinkelsesbassin. Wörterbuch der deutschen Sprache. Håber der er nogen der – meget .