Ph værdi pool

H – værdi og klor-værdi, er nødvendig, både ved nyfyldning af bassin,. Tømning af pool er på eget ansvar, – ved højt grundvand kontakt Per H. PH-niveauet skal ligge jævnt på 0-6. Dette er det neutrale niveau . Se vores store udvalg af pH-reguleringsprodukter.

Måling og justering af vandets pH balance er altid første trin. Vandets pH værdi viser om vandet er surt(blødt) eller . Tilsæt Activ Pool Pool Protector. Lad anlægget køre til vandet er klart.

Klorlugt og øjenirritationer hos de badende. For lav klordosering og ofte for høj pH værdi. Sørg for at poolens PH – værdi er mellem 0-4. Derfor skal du ikke drikke pool -vand .

I dag findes der flere forskellige måleapparater, der kan måle endnu flere værdier , som alle kan have en påvirkning på enten din pH værdi eller klor værdi. En optimal ph – værdi for poolvandet er et niveau på – 5. PH Minus bruges hvis pH – værdien er for høj og vandet er basisk (hårdt). Perfekt poolvand kræver at p. Elektronist pH – værdi tester, for private pool.

Kræver jævnlig kalibrering af testerens . Anvendes til at hæve vandets pH værdi , når en vandanalyse . Sådan bør dine målinger se ud. ActivPool Test Set PH, klor og bromin, Activ Pool PH Up er granulat der hæver poolvandets pH værdi. Den ideele pH værdi er mellem -4.

Anvendelse Kontroller regelmæssigt pH– og klorværdien med en teststrip. Værd at vide om klor som desinfektionsmiddel til pool. Jo lavere TA-værdi jo lettere kan pH – værdien tilpasses, ved at tilføje små mængder syre eller base. Jo højere TA-værdi, jo sværere er det, at ændre pH værdien.

De pumper, der følger med de billigste pooltilbud , er ikke altid.