Teknik og miljø

I Teknik og Miljø løser vi opgaver under overskriften Vi skaber løsninger sammen. Teknik – og Miljøforvaltningen (TMF) udfører de opgaver, som Teknik – og Miljøudvalget har ansvaret for. Forvaltningen består af fire serviceområder, hvor byen og . Turn on Location History to track places you visit.

Aktivér Web- og appaktivitet for at registrere de steder, du besøger. Dit mål – Esbjergs udvikling – vores fokus.

Fælles servicemål for byggesager, miljø – og husdyrgodkendelser skal styrke væksten. KL igangsætter aktiviteter, der skal understøtte kommunernes arbejde . Er en effektiv og moderne forvaltning med et højt fagligt niveau. Vi er til for at hjælpe borgerne, virksomhederne . Organisationsdiagram (nyt vindue). Byggeri har andre åbningstider end resten af centret. Se de vedtagne politikker og strategier for teknik og miljø.

Det gælder vores infrastruktur og . Center for Teknik og Miljø varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, vand og vedligeholdelse.

Blandt andet sørger centeret for grundvandsbeskyttelse. Primære politiske udvalg: Teknisk udvalg og Plan- og Miljø-udvalget. Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Se hvad vi kan byde på af oplevelser og servicetilbud. Ingen vækst og udvikling uden at teknik og miljø er indover. Og det forpligter at være en aktiv og involverende medspiller med blik for både helheder og den . Læs om hvad du gør hvis du gerne vil bygge et hus, hvad du skal gøre med dit affal hvilke muligheder du har som bådejer eller hvilke regler . Rådgivning om affaldsløsninger.

Salg, service, udlejning og reparation af maskiner til affaldshåndtering: komprimator, ballepresser, omlastestationer, . Du kan på denne side finde alle kontakt oplysninger for Miljø og teknik. Service- og beredskabschef Jørgen . Teamet varetager en del af de samlede økonomiopgaver for fire udvalg, som er Havneudvalget, Udvalget for Teknik og Miljø , Børne- og Skoleudvalget, samt . Kontaktdirektør Bjarne Hansen tlf. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige og det miljømæssige område samt på de .