Urnenedsættelse regler

Cirka en uge efter bisættelsen, er afdødes urne klar til at blive sat ned på det valgte gravsted. Vi beskriver de forskellige steder, hvor man lovligt må lave en urnenedsættelse , beskriver mulighederne og reglerne , du skal kende til, inden du beslutter dig. Herunder finder du love og regler , som drejer sig om kirkegårdens brug og forvaltning. Vejledning om urnenedsættelse på privat ejendom mv.

Ved begravelse eller urnenedsættelse skal der erhverves brugsret til et gravsted.

Men også regler om udsmykning og beplantning af gravsteder samt . Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om begravelse og ligbrænding. Ansøgningen skal oplyse navn og cpr-nummer på den person, hvis urne ønskes nedsat på den private grund. Urnenedsættelse på privat grund. Monumenter må anbringes på gravstedet efter iagttagelse af følgende regler. Vidste du, at kirkegården ikke kun er forbeholdt kristne, selvom den oftest er placeret ved den lokale kirke?

Særlige regler vedrørende vedligeholdelse, beplantning, udsmykning og . Herunder også specielle regler for de forskellige gravstedstyper.

En urnenedsættelse er ikke en kirkelig handling og der medvirker ikke en. Kan lige til alles orientering oplyse, at de gamle regler med at . En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes. I Danmark skal begravelse eller urnenedsættelse nemlig ske på en godkendt . Der kan dog mod betaling finde begravelse og urnenedsættelse sted på. Vedtægter for Det mosaiske Troessamfunds begravelsespladser. Regler for tilladelse til begravelse og urnenedsættelse på.

Mosaisk vestre Begravelsesplads. De begravelsespladser, der hører Det Jødiske . Anmodning om jordfæstelse, ligbrænding eller urnenedsættelse fremsættes over. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse. Der er således fastsat regler om anmeldelse af fødsler og dødsfal begravelse og ligbrænding, retten til begravelse, urnenedsættelse og askespredning, . Lovforslaget indeholder således regler om anmeldelse af fødsler og.

Der henvises til særskilt regler omkring størrelse på mindeplade mv.